Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

20:54
7333 bac5 500
Reposted frombrzask brzask viastonerr stonerr
20:52
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viastonerr stonerr
20:51
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr
20:50
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viastonerr stonerr

May 19 2017

16:56
16:56
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io

May 18 2017

14:36
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakrainakredek krainakredek
14:35
2826 b00b
real conversation
Reposted fromstonerr stonerr viakrainakredek krainakredek
14:35
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster viastonerr stonerr
14:35
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viastonerr stonerr
14:35
2372 3220 500
Reposted fromyouuung youuung viastonerr stonerr
14:34
14:34
9567 aa8c 500

the-mamishka:

kholly12:

callmebliss:

lizawithazed:

viralthings:

By George, this picture is on point.

…. goddammit, that’s a *pun*

WHAT THE HELL

Brilliant

14:33
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viakrainakredek krainakredek

May 15 2017

21:02
Nie mam już cierpliwości do pewnych rzeczy, nie dlatego, że stałam się arogancka, ale po prostu dlatego, że osiągnęłam taki punkt w moim życiu, gdzie nie chcę tracić więcej czasu na to, co mnie boli lub mnie nie zadowala. Nie mam cierpliwości do cynizmu, nadmiernego krytycyzmu i wymagań każdej natury. Straciłam wolę do zadowalania tych, którzy mnie nie lubią, do kochania tych, którzy mnie nie kochają i uśmiechać się do tych, którzy nie chcą uśmiechnąć się do mnie. Już nie spędzę ani minuty na tych, którzy chcą manipulować. Postanowiłam już nie współistnieć z udawaniem, hipokryzją, nieuczciwością i bałwochwalstwem. Nie toleruję selektywnej erudycji, ani arogancji akademickiej.
— José Micard Teixeir (słowa rozpowszechniła Meryl Streep)
21:01
21:01
1630 a1d0 500
Reposted fromamatore amatore viakrainakredek krainakredek
21:01
Z miłością jest tak: kiedy kogoś poznawałem, czekałem na znaki. Teraz wiem, że nie ma tej jedynej, nie ma tego jedynego. Jest decyzja, a potem ciężka praca. I to pewnie najmniej romantyczna rzecz, jaką dziś usłyszysz. Kiedyś usłyszałem od dziewczyny, dojrzałej wbrew pozorom: "Jeżeli mamy być w związku, to chcę mieć dużo seksu i same komplementy". Próbowałem jej wytłumaczyć, że życie tak nie wygląda. Dobrze, że powiedziała mi o swoich oczekiwaniach, ale ja mocno stąpam po ziemi i wiem, że tak się nie da. Że będzie bardzo różnie. Pomyślałem sobie, żeby lepiej się zdecydowała na o 30 lat starszego pana, który będzie klaskał, jak ona zatańczy. Ja mam jeszcze wiele innych ciekawych rzeczy do zrobienia. I absolutnie nie jestem jej w stanie zagwarantować tego, czego oczekuje.
— Adam Darski "Nergal" w rozmowie z Angeliką Swobodą.
Reposted frommhsa mhsa viastonerr stonerr
12:38
2267 5bc3 500
Reposted fromslodziak slodziak viastonerr stonerr

May 14 2017

20:28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl