Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

16:45
1795 5d38
Reposted fromzoou zoou viastonerr stonerr

March 22 2017

21:56
9579 d931
Reposted fromtwarze twarze viastonerr stonerr
21:56
1795 5d38
Reposted fromzoou zoou viastonerr stonerr
12:06
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek
12:06
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze.  Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać.  Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże. 
— olewka
Reposted fromolewka olewka viakrainakredek krainakredek
12:05
Nie zabieraj dziecku kamieni spod nóg, bo gdy dorośnie, potknie się o ziarenko piasku.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakrainakredek krainakredek
12:03
0966 7e7d 500
Reposted fromfam fam viastonerr stonerr

March 20 2017

19:46
Ważne jest, abyś zachował zdolność przeżywania, aby istniały rzeczy, które mogą cię zadziwić, wywołać wstrząs. ważne jest, aby nie dotknęła cię straszna choroba - obojętność.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastonerr stonerr
19:44
6718 19b6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
19:44
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viakrainakredek krainakredek

March 18 2017

13:56
7877 1007

words .. for tonight

Reposted fromjohnkeats johnkeats vialubie-lato lubie-lato
13:55

Mam ochotę na papierosa, wino i dach w ciepłą, letnią noc.

— books
Reposted fromraconteur raconteur viakrainakredek krainakredek
13:54
13:54
7914 b1a0 500
Reposted fromRubyBlue RubyBlue viastonerr stonerr
13:54
Reposted fromcouples couples viastonerr stonerr
13:54
Przecież to może być ostatnia okazja do zrobienia w życiu czegoś po raz pierwszy.
— w życiu nie przypuszczałam, że zapiszę sobie cytat z własnego snu.
Reposted frommrrru mrrru viastonerr stonerr

March 17 2017

17:31
Elle Italia Aug 1999 - Sarah Thomas by Russell James

March 15 2017

19:18
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
19:17
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viastonerr stonerr
19:15
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
— Włóczęga
Reposted fromznikajac znikajac viajestemaga jestemaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl