Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2016

19:52
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viajestemaga jestemaga
19:49

Nie mogłem sobie przypomnieć kiedy ostatni raz byłem uśmiechnięty w windzie o 7:30 rano w drodze do pracy. Ale on, prowokacyjnie i ostentacyjnie, był uśmiechnięty. Zawsze jest uśmiechnięty, gdy spotykamy się w windzie. Kiedyś zapytałem go, jak to możliwe, a on opowiedział mi całą historię w windzie, między drugim a trzecim piętrem: "Bo jestem zakochany."
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viajestemaga jestemaga
19:48
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr
19:48
(...) Chyba, że gdzieś tam w głębi wiesz, że chcesz.
— ... Wtedy walcz.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaStonerr Stonerr
19:48
Przyjaciel to przede wszystkim człowiek, co nie sądzi. (...) I mogę przy nim milczeć, to znaczy nie obawiać się niczego, bo on nie wejdzie w ciężkich butach do ogrodu mojej duszy i bezpieczne są moje góry i wąwozy, i moje pustkowia.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaStonerr Stonerr
08:01
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Artur Schopenhauer
Reposted fromsercowisko sercowisko viaStonerr Stonerr
07:59
8023 52bd 500
07:59
4436 ec30
Reposted fromcaraseen caraseen viakrainakredek krainakredek
07:59
8819 1744 500
07:58
07:58
9495 c0d5 500
07:55

September 25 2016

12:49
7595 9f25 500
Reposted fromStonerr Stonerr
12:49
7695 018f
12:48
3850 b66d 500
12:48
2173 3df0

September 24 2016

17:57
0665 2820
" Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny."

- J. Mela
17:57
Nie próbuj, rób! Jeżeli bierzesz się za coś z myślą, że i tak się nie uda, to najprawdopodobniej się nie uda. Musisz wierzyć, że dasz radę i zawsze dawać z siebie sto procent, a zobaczysz, że taka zmiana nastawienia potrafi czynić cuda.
— Michael Jordan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawishyouwerehere wishyouwerehere

September 23 2016

18:49
Jak mogłem kiedyś sądzić, że wygląd i strój są tak piekielnie ważne? Teraz nie ma to dla mnie żadnego sensu. Po co to komu? Jakie ma znaczenie, co założę: popielaty płaszcz z najnowszej kolekcji czy starą, brązowa kurtkę? Czy kobieta ma modną kieckę, czy rozciągnięty dres? Jest szczupła i umięśniona czy ma fałdki tłuszczu? Nieistotne. Ważne, że można na niej polegać, wierzyć jej słowom i być pewnym jej uczuć. Najważniejsze są czułość, ciepło i zaufanie. Trzeba znaleźć osobę, z którą ma się o czym rozmawiać i potrafi milczeć. Taką kobietę, w którą chce się wtulić twarz i do końca życia wdychać Jej zapach - Jej, a nie perfum, jakich używa. To właśnie jest ważne i paradoksalnie, dopiero kiedy mi tego zabrakło, pojąłem, na czym polega prawdziwe uczucie.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaStonerr Stonerr

September 22 2016

20:56
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl