Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

11:17
7896 0e6e 500
11:16
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viastonerr stonerr
11:16
In the end, only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things not meant for you.
— unknown
Reposted fromstonerr stonerr
11:16
zranisz mnie raz - Twoja wina, zranisz  mnie drugi - moja.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
11:16
4934 0066 500
Reposted fromsunlight sunlight viastonerr stonerr

August 12 2017

15:24

August 06 2017

15:20
zostań   jeszcze jeden kieliszek wina , jeszcze jeden pocałunek.
— zostań.

August 04 2017

18:04

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viajestemaga jestemaga
18:04
6029 6840 500
Reposted fromimblazin imblazin viajestemaga jestemaga

August 03 2017

17:49
5839 49c1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaisza kaisza
17:49
Różnicą między tym, kim jesteś, a tym, kim chciałabyś być, jest to, co robisz.
— Laurelin Paige
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
17:47
0932 3c61 500
Reposted fromhagis hagis viastonerr stonerr

July 31 2017

15:51

July 30 2017

17:14
17:14
Może dziewięćdziesięciu dziewięciu na sto ludzi Cię zawiedzie, ale piękno świata tkwi w błędzie statystycznym.
— "Hart of Dixie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viajustinek justinek
17:13
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viastonerr stonerr
17:09
1958 273f 500
2//
Reposted fromrawwwr rawwwr viastonerr stonerr
17:06
Lubię, kiedy ktoś rozumie mnie, wtedy jak nie mogę się wysłowić.
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr

July 27 2017

16:57
1057 a764
Reposted fromsoSad soSad viastonerr stonerr
16:52
Ludzie sądzą, że samotność jest najgorsza. Nieprawda. Okłamywanie samego siebie jest gorsze. 
— GYPSY S01E03
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl