Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

18:18
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viastonerr stonerr

July 17 2017

14:29
Moim najlepszym przyjacielem jest ten, który wydobywa ze mnie to, co jest we mnie najlepsze. 
— Henry Ford
Reposted fromtupfen tupfen vialubie-lato lubie-lato
14:29

Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialubie-lato lubie-lato
14:28
To teraźniejszość. Ciesz się nią, póki trwa.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
14:28
14:28
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viastonerr stonerr

July 16 2017

09:25
4963 f284
Reposted fromtfu tfu viana-zakrecie na-zakrecie
09:25
8786 9fb6
Reposted fromretaliate retaliate vialubie-lato lubie-lato
09:24

July 14 2017

16:15
3541 0ceb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
16:15
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viastonerr stonerr

July 08 2017

18:21
3830 7ed7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr

July 05 2017

16:24
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viastonerr stonerr
16:24
3830 7ed7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr

July 02 2017

10:54
3830 7ed7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr

July 01 2017

13:30
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viastonerr stonerr
13:29
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viajestemaga jestemaga
13:28
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viajestemaga jestemaga
13:28
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viajestemaga jestemaga
13:27
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viajestemaga jestemaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl