Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2017

17:27
6673 9533 500
17:27
2901 fd38
Reposted fromdiicap diicap viarememberme rememberme
17:27
17:27
7920 ee07 500
Reposted frombr br viarememberme rememberme
17:26
3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viastonerr stonerr
17:06
3094 05b8 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viastonerr stonerr

February 17 2017

19:13
4956 0560
Reposted fromdailylife dailylife viarememberme rememberme
19:13
8731 e39c 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viastonerr stonerr

February 16 2017

10:49
Słuchaj uważnie ludzi, gdy mówią o innych ludziach w twojej obecności. W dokładnie ten sam sposób będą mówić o tobie podczas twojej nieobecności.
Reposted fromfala fala viastonerr stonerr

February 15 2017

19:49
- Co twoim zdaniem buduje związek?
- Ciągłe interesowanie się sobą nawzajem. Uważam, że to naprawdę dużo załatwia, kiedy ta druga osoba cię nie nudzi, chcesz właśnie z nią omówić pewne rzeczy, a nie na przykład z kolegą z pracy czy przyjaciółką. Bo to on właśnie wydaje ci się atrakcyjny, to z nim rozmowa cię ekscytuje. Wspólne przeżywanie różnych spraw, wspólne oglądanie filmów, obgadywanie znajomych, poranne wspólne narzekanie na kiepską pogodę i cieszenie się z tego, że mamy wielki zapas mleka w lodówce. Byle co, byle razem. Przyjaźń też jest ważna, ale nie możesz, mając 40 lat, kulturalnie przyjaźnić się w związku i tylko tyle. Potrzebne są adrenalina, chemia, przyciąganie.
— A. Dygant
Reposted fromwynne wynne viastonerr stonerr
19:49
Wszystko zaczyna się od Twojej decyzji. Jeśli postanowisz zmienić swoją historię, odnajdziesz szczęśliwe zakończenie.
— Regina Brett
Reposted fromsafeway safeway viastonerr stonerr
11:34
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
— zdecydowaniezdecydowaniezdecydowanie.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaGirlTiger GirlTiger

July 09 2015

18:18
Zacznij doceniać szczegóły. Poranną kawę, dobrą książkę, zachwycającą piosenkę, dobry film. Znajdź szczęście w uśmiechu przechodnia, zdanym egzaminie, ciepłym głosie mamy. Doceniaj każdą sekundę. Uwierz w siebie. Uwierz, że marzenia się spełniają. I chociaż to trudniejsze niż ciągłe marudzenie, to jest to warte tego wysiłku. Nikt nie uczyni Cię szczęśliwym, jeśli najpierw nie odnajdziesz szczęścia w sobie!
Reposted frompinkdress pinkdress viastonerr stonerr

July 08 2015

12:49
Nie zapominaj o ludziach,
że mają grypę, imieniny, małe kłopoty
nudne historyjki do opowiedzenia
przez telefon.
Nie zapominaj, chociaż
oni też nie mają czasu.
I mogą zapomnieć.
— Memento /K. Gucewicz-Przybora
Reposted fromblueberries blueberries viaGirlTiger GirlTiger
12:49
3763 8d44
Reposted fromillidan illidan viakrainakredek krainakredek
12:49
9091 fecd 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek
12:44

July 07 2015

22:04
Jeśli patrzysz na mężczyznę i wiesz, że mógłby być ojcem twoich dzieci, to jest to ten właściwy mężczyzna, ale jeśli się wahasz, boisz i nie masz zaufania, lepiej go sobie daruj.

July 05 2015

15:15

July 03 2015

13:02
Kiedy bardzo Ci na czymś zależy, okłamujesz się na każdym kroku. 
— Jodi Picoult
Reposted fromzamknij-drzwi zamknij-drzwi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl