Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

17:40
2409 5976
17:38
1876 a790
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
17:38
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć  do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory. 
— Skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viakrainakredek krainakredek

August 19 2016

05:27
3857 685a 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viajestemaga jestemaga
05:27
4617 655e
apple 6
Reposted frombecurious becurious viajestemaga jestemaga
05:26
4473 138d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajestemaga jestemaga
05:26
4186 65e7 500
Reposted fromveryhardtime veryhardtime viajestemaga jestemaga
05:25
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie!
— A. Sołżenicyn
Reposted fromswojszlak swojszlak viajestemaga jestemaga
05:25
1319 2236 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viajestemaga jestemaga
05:24
Tumblr
Reposted fromweightless weightless viajestemaga jestemaga
05:24
6501 0c60 500
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viajestemaga jestemaga
05:23
05:23
Jeśli chcesz zmian, musisz się o nie postarać. To już Twoje zadanie.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom
05:23
5130 3f92
Reposted fromhormeza hormeza viaStonerr Stonerr
05:22
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaStonerr Stonerr
05:22
0159 d58a 500
Reposted fromlovemystery lovemystery viaStonerr Stonerr

August 17 2016

15:17
8510 1d54
Reposted frommrautyna mrautyna viawishyouwerehere wishyouwerehere
15:17
0507 11b2 500
09:33
0160 f346
Reposted frommef2106 mef2106 viajestemaga jestemaga
09:33
4648 d11f
Reposted fromimafcknlady imafcknlady viajestemaga jestemaga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl