Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

11:04
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
10:59
6376 d499
Reposted frometernaljourney eternaljourney viastonerr stonerr
10:59
9582 4c60
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakaisza kaisza

June 02 2017

12:54
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr
12:53
7368 9224
Reposted frommisza misza viastonerr stonerr
12:52
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
12:51
6824 6caa
Reposted fromdailylife dailylife viawbrewzasadom wbrewzasadom
12:50
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viastonerr stonerr
12:50
1219 ffb3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viastonerr stonerr
12:50
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viarememberme rememberme

May 26 2017

20:54
7333 bac5 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viastonerr stonerr
20:52
Pewnego dnia wszystko będzie miało idealny sens. Teraz, śmiej się z niejasności, uśmiechaj przez łzy i pamiętaj, że wszystko dzieje się z jakiegoś powodu.
— Naomi Campbell
Reposted fromesperantoo esperantoo viastonerr stonerr
20:51
3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viastonerr stonerr
20:50
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viastonerr stonerr

May 19 2017

16:56
16:56
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io

May 18 2017

14:36
5901 3b8f
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakrainakredek krainakredek
14:35
2826 b00b
real conversation
Reposted fromstonerr stonerr viakrainakredek krainakredek
14:35
3080 a957
Reposted fromtrickster trickster viastonerr stonerr
14:35
Coś Ci zdradzę... Są takie sekundy w życiu, że kochasz to życie. Wtedy chciałbyś tak cały czas. To jakiś moment, ktoś coś gdzieś komuś. I wtedy jest takie wewnętrzne "wow". Ale my ludzie, choć mamy wzrok to jesteśmy obrzydliwie ślepi. Bo takich sekund w życiu, ba, w ciągu dnia mamy setki. Tylko my patrzymy, ale nie widzimy.
— Life
Reposted fromlacrimas lacrimas viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl