Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

09:24

July 14 2017

16:15
3541 0ceb
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viastonerr stonerr
16:15
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viastonerr stonerr

July 08 2017

18:21
3830 7ed7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr

July 05 2017

16:24
3830 7c38 500
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viastonerr stonerr
16:24
3830 7ed7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr

July 02 2017

10:54
3830 7ed7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr

July 01 2017

13:30
2980 b5d5
Reposted fromlaters laters viastonerr stonerr
13:29
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viajestemaga jestemaga
13:28
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viajestemaga jestemaga
13:28
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viajestemaga jestemaga
13:27
8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viajestemaga jestemaga

June 29 2017

19:47
Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś krążę
dookoła ciebie myślami,
bez po­wodu, dziecinnie.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś serce
pos­ta­nowiło, że będziesz
epi­cen­trum wszystkiego.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś smut­no, gdy
słowa two­je tak szorstkie,
a oczy niep­rze­nik­nione. 

Nie kocham cię,
Tyl­ko tak ja­koś bo­li, kiedy
nie odzy­wasz się dzień cały,
a ja cze­kam w ciszy.

Nie kocham cię
tak tyl­ko trochę.
Reposted frompyysia pyysia viastonerr stonerr
19:47
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viastonerr stonerr
19:47
8341 c72e 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viastonerr stonerr
19:46
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada viastonerr stonerr

June 28 2017

14:40
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr

June 26 2017

08:28
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viastonerr stonerr
08:28
6932 5b05 500
Reposted frommalyskurwiel malyskurwiel viastonerr stonerr

June 24 2017

11:12

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl