Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2018

20:33
1036 750e
Reposted frombangbangimdead bangbangimdead viastonerr stonerr
20:33
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastonerr stonerr
20:32
7557 abe5 500
Reposted fromtfu tfu viastonerr stonerr
20:32
0636 5df1 500
Reposted frompunisher punisher viastonerr stonerr
20:31
1598 29ce 500
Reposted frommhsa mhsa viastonerr stonerr
20:31
To jest bodaj najpiękniejsza forma miłości: pozwolić drugiej osobie, by pozostała sobą.
— "Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viastonerr stonerr

April 02 2018

22:02
9410 8a01
Reposted frompesy pesy viaraissa raissa
22:01
5302 a7f1 500
Reposted fromnoone97 noone97 viaraissa raissa
22:01
Prawo dotyku
Dotyk to jeden z najsilniejszych przejawów miłości, burzący mury i umacniający Wasz związek. Dotknąć kogoś to dotknąć jego duszy. Dlatego, gdy jest nam źle, jesteśmy obrażeni, mówimy „nie dotykaj mniej”. Przytulaj człowieka, którego kochasz tak często, jak jest to możliwe. Trzymajcie się za ręce. Kiedy dotykamy kogoś z czułością, zmienia się nasza fizjologia oraz fizjologia dotykanej osoby. Zmniejsza się poziom hormonów stresu, odpręża się system nerwowy, zwiększa się odporność, polepsza się stan emocjonalny. Dlatego brak 8 przytuleń dziennie skazuje nas na różne choroby.
Reposted fromHekate81 Hekate81 viaraissa raissa
22:01
0849 04d1 500
Reposted fromwojciechpedzich66 wojciechpedzich66 viaraissa raissa
22:01
Po co te lata obaw, że moje zdanie jest mniej ważne? Po co rozmyślanie czy wszystkim dookoła spodoba się to co mówię? Po co myślenie o tym co oni pomyślą? Jak zinterpretują moje słowa? Jak spojrzą na mnie? Potem układnie w głowie scenariusza jak mam odpowiedzieć. Żeby było tak jak oni chcą.
Przecież to nieistotne. A moja głowa pleśniała przez tyle lat. Zupełnie niepotrzebnie. 
Koniec. Czas zacząć być.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viaraissa raissa
22:00
2845 97cc 500
Reposted fromluksfer luksfer viaraissa raissa
21:59
3030 c878 500

M. Hłasko

March 30 2018

16:41
9631 9e72
Reposted froms3 s3 viastonerr stonerr
16:40

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viastonerr stonerr
16:40
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
16:40
Wszyscy sądzą, że miłość boli, ale to nieprawda. Samotność boli. Odrzucenie boli. Utrata kogoś boli. Zazdrość boli. Wszyscy mylą te rzeczy z miłością, ale w rzeczywistości miłość jest jedyną rzeczą na świecie, która przykrywa cały ból i sprawia, że ktoś znów potrafi poczuć się cudownie. Miłość jest jedyną rzeczą na tym świecie, która nie boli.
— Liam Neeson
16:33
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)

March 11 2018

14:51
4533 5b30
Reposted fromrawriot rawriot viastonerr stonerr

March 04 2018

19:13
1958 b355
Reposted fromtgs tgs viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl